Pravilnik

INTERNI PRITOŽBENI POSTOPEKMorebitne pritožbe glede opravljanja poslov zavarovalnega zastopanja lahko zavarovalec uveljavlja v pritožbenem postopku pred Agencijo Mori d.o.o.


Pritožba se poda ustno ali v pisni obliki – po pošti ali na elektronski naslov: info@agencijamori.si. O pritožbi odloča pritožbeni organ skladno s Pravilnikom o internem pritožbenem postopku pri Agenciji Mori d.o.o. 


 

Prav tako ima vsaka zavarovalnica vzpostavljen notranji postopek za reševanje pritožb zavarovalcev, zavarovancev ter drugih upravičencev iz zavarovanj. Informacija o notranjem postopku reševanja sporov je objavljena v zavarovalnih pogojih zavarovalnice.


Pravilnik je objavljen na spodnji povezavi >>

Pravilnik_Interni pritozbeni postopek.pdf