Pravne informacije

Namen teh spletnih strani je predstaviti splošno informacijo o družbi Agencija Mori, d.o.o., (v nadaljevanju: AM), njenem poslovanju ter njenih storitvah. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na pravila, ki jih vsebuje obvestilo.

Ko brskate po domači strani podjetja AM, ste anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste - zaradi korespondence, registracije na straneh, ali sodelovanja v spletnih raziskavah - prostovoljno zaupali svoje osebne podatke kot so: ime, elektronski naslov, itd. Podjetje AM jamči, da bo osebne podatke varovala kot zaupne.

Vse informacije (pisne in slikovne) vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja AM.

Te spletne strani vsebujejo tudi informacije tretjih in povezave s spletnimi stranmi tretjih. Kjerkoli je po naši oceni to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar podjetje AM ni odgovorno za njihovo vsebino. Povezave do drugih spletnih strani nudi podjetje AM le kot ugodnost za uporabnike njenih spletnih strani.

Podjetje AM bo zagotavljala točnost in ažurnost podatkov, vsebovanih na teh spletnih straneh, z vso potrebno skrbnostjo, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti podjetje AM niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Podjetje AM si tudi pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Podjetje AM ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Na določenih delih spletnih strani, povezanih s sklepanjem zavarovanj ali informativnimi izračuni, boste imeli možnost vnosa nekaterih osebnih podatkov, o čemer boste obveščeni. Vnos kakršnihkoli osebnih podatkov je popolnoma prostovoljen. Podjetje AM vsem uporabnikom spletnih strani podjetja AM zagotavljamo, da bodo vsi podatki, pridobljeni na teh spletnih straneh, uporabljeni le za vaše poslovanje in ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim osebam.