Upokojenci in denar

Večina ljudi se veseli upokojitve kot pozitivnega obdobja svojega življenja. A vedno se stvari ne dogajajo tako, kot bi si želeli. Danes so se pravila glede upokojitve bistveno spremenila. Že danes načrtujte za jutri. Zaslužite si varno prihodnost.


Upokojenci in denar


Ta primerjalnik rizika pri upokojitvi je ustvarjen, da vam pomaga razumeti glavne nevarnosti, ki jih srečate po upokojitvi – predvsem tiste, ki lahko še posebno negativno vplivajo na vaš finančni načrt.

OCENITE SE GLEDE VSAKEGA OD RIZIKOV

Vaša ocena rizika:


Sploh nisem zaskrbljen                                                    Zelo sem zaskrbljen
            
            1                2              3              4              5
RIZIKO

ZAČETNA OCENA

KONČNA OCENA


Daljše življenje, kot ste pričakovali
(Riziko dolgega življenja)
Eden od zakoncev umre prej kot drugi
(Riziko preživelega zakonca)
Soočenje z višjimi zdravstvenimi stroški
(Riziko stroškov za zdravljenje)
Izguba sposobnosti za neodvisno življenje
(Riziko dolgoročne oskrbe)
Dvig cen skozi čas
(Riziko inflacije)
Investicije se pokažejo za slabše, kot ste pričakovali (Investicijski riziko)

Riziko dolgega življenja …
Vsi bi radi živeli dolgo, zdravo življenje. To ne more biti nič slabega. Medtem ko upate, da boste živeli dolgo, lahko daljše življenje, kot ste si ga predstavljali, ustvari velike težave.

Riziko preživelega zakonca …
Vsi poročeni pari računajo na to, da jih bo eden od njiju preživel. Tako kot aktivni ljudje morajo tudi upokojenci raziskati riziko, da bo eden od zakoncev umrl prej kot drugi.

Riziko stroškov zdravstvene nege …
Ljudje, ki so v pokoju, so veliko bolj zdravi in bolj aktivni kot kadar koli prej. Ampak, inovacije in izboljšave, da lahko tako dolgo živijo – napredek medicine in nova zdravila na recept – so lahko velik strošek za upokojence.

Riziko dolgoročne oskrbe …
Z leti ljudje potrebujejo več pomoči za vsakdanje opravke, kot so hranjenje, kopanje, oblačenje … Občasno lahko ljudje izgubijo svojo življenjsko neodvisnost. Ta izguba – ki je lahko nenadna ali postopna – ima lahko globok in čustven vpliv na vas in vašo družino.

Inflacijski riziko …
Inflacija je rast cen skozi čas. Z rastjo cen dobite čez določen čas manj stvari in storitev za isti denar. Inflacija je še posebno nevarna za upokojence, saj so bolj odvisni od dohodkov, ki niso prilagodljivi glede inflacije.

Investicijski riziko …
Obstajata dva glavna tipa investicijskih rizikov, kjer se bodo vaše investicije izkazale za slabše, kot ste pričakovali. Tržni riziko je tisti, kjer bo vrednost investicije nihala, kar bi se kazalo v nižjih donosih, kot so bili pričakovani. Riziko obrestne mere je tisti, kjer bodo vračila, ki se vračajo na fiksni obrestni meri investicij, kot so certifikati depozitov, v prihodnosti nižja.

Drugi pokojninski riziki …
Poleg omenjenih rizikov se morate zavedati še nekaterih drugih. Čeprav jih je težje obvladovati, je dobro, da se jih vsaj zavedate in jih upoštevate pri načrtovanju vaše pokojnine.


Večina ljudi se veseli upokojitve kot pozitivnega obdobja svojega življenja. A vedno se stvari ne dogajajo tako, kot bi si želeli. Že danes načrtujte za jutri. Zaslužite si varno prihodnost.

AM_Financna_intelegenca_za_upokojence_zlozenka