Naložbena zavarovanja


Naložbeno življenjsko zavarovanje je življenjsko zavarovanje, vezano na vzajemne sklade; življenjsko zavarovanje, vezano na investicijske sklade. To je oblika življenjskega zavarovanja, pri kateri poleg zavarovanja za primer smrti varčujete tudi v izbranih vzajemnih skladih. Z delom zavarovalne premije, ki je namenjena varčevanju, vstopite na trg kapitala in s tem prevzamete naložbeno tveganje nase. Hkrati pa lahko dosegate tudi višje donose kot z ostalimi oblikami življenjskih zavarovanj.

Ta vrsta življenjskega zavarovanja je primerna le za tiste, ki poznate delovanje kapitalskega trga in ste pripravljeni prevzeti tveganje ob nihanju vrednosti premoženja, ki je v tem primeru naložen v različnih vzajemnih skladih.

To je oblika življenjskega zavarovanja, pri kateri poleg zavarovanja za primer smrti varčujete tudi v izbranih vzajemnih skladih. Z delom zavarovalne premije, ki je namenjena varčevanju, vstopite na trg kapitala in s tem prevzamete naložbeno tveganje nase.