Pravna zaščita


V vsakdanjem življenju se vsak od nas srečuje s pravnimi zadevami: Kot lastnik ali najemnik stanovanja, kot pogodbeni partner elektrogospodarstva in telekomunikacijske družbe, kot delojemalec, kot kupec različnih življenjsko potrebnih stvari, kot nalogodajalec delovršnih pogodb za izvršitev nekega dela, kot voznik vozila ali uporabnik prevoznih sredstev javnega prometa in kot državljan, ki je dolžan upoštevati zakonske prepovedi države, itd.

Dokler so ta pravna razmerja pravilno izpolnjena in se upoštevajo prepovedi, ki jih naloži država, ostaja to pravno ozadje našega vsakodnevnega življenja, pretežno neopazno.

Takoj po tem, ko nastopijo problemi, ker:
  • najemodajalec vložil odpoved pri okrajnem sodišču
  • telekomunikacijska družba pošlje opomin za plačilo pretirano visokih telefonskih stroškov
  • delodajalec odpove delovno razmerje in ne plača zaostalih plač
  • kupljen PC ne deluje v skladu z dogovorom
  • poročna obleka, narejena po meri ni pravočasno izdelana
  • novo kupljeno vozilo ne deluje
  • pride do prometne nesreče
  • kot obdolženec v kazenskem postopku prejmete vabilo na dom, itd. in nasprotna stranka ni pripravljena pristati na predložene predloge ali pa smo trdno prepričani, da kaznivega dejanja, ki nam je očitano nismo storili, potem postanejo pravni temelji našega vsakodnevnega življenja ne le vidni, temveč se vprašamo:
KAJ STORITI?

Kot je znano, zahtevajo odvetniki plačilo (honorar) za svojo svetovalno dejavnost in za zastopanje – s tem pa nastane nadaljnji in dodatni problem in vprašanje: ALI SI LAHKO PRIVOŠČIM ODVETNIKA? KATEREGA ODVETNIKA NAJ POOBLASTIM?

Rešitev takšnih ali drugačnih problemov prispeva zavarovanje pravne zaščite, kjer je Vaš predmet primera definiran v 1. členu SPPZ 07 (Splošni pogoji za zavarovanje pravne zaščite), ki pravi:

Zavarovatelj skrbi za varovanje pravnih interesov zavarovalca in prevzame zaradi tega nastale stroške.

Sklenitev zavarovanja pravne zaščite in pričakovanje, da to velja za VSE v življenju morebitno nastale pravne težave, je obljuba preveč, ker 1. člen zajema še sledeče:

Zavarovalno kritje je določeno v splošnih in posebnih določbah in se nanaša na vsakokrat dogovorjene rizike.


V vsakdanjem življenju se vsak od nas srečuje s pravnimi zadevami. Dokler so ta pravna razmerja pravilno izpolnjena in se upoštevajo prepovedi, ki jih naloži država, ostaja to pravno ozadje našega vsakodnevnega življenja, pretežno neopazno.